شرعی کردن پرواز جنگنده امام خمینی رییس جمهور

شرعی کردن: پرواز جنگنده امام خمینی رییس جمهور نیروی هوایی خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار بین الملل اعتراض به حضور همسر رئیس‌جمهور در سیاست ، موگابه معاون و جانشین احتمالی‌اش را علنا ترساندن کرد

رئیس‌جمهور زیمبابوه در یک راهپیمایی به طور آشکار معاونش و جانشین احتمالی‌اش را به اخراج ترساندن کرد. این در حالی است که بعضی با سردادن شعارهایی مخالفت و اعتراض

اعتراض به حضور همسر رئیس‌جمهور در سیاست ، موگابه معاون و جانشین احتمالی‌اش را علنا ترساندن کرد

موگابه معاون و جانشین احتمالی اش را علنا ترساندن کرد/اعتراض به حضور همسر مدیر جمهور در سیاست

عبارات مهم : سیاست

رئیس جمهور زیمبابوه در یک راهپیمایی به طور آشکار معاونش و جانشین احتمالی اش را به اخراج ترساندن کرد. این در حالی است که بعضی با سردادن شعارهایی مخالفت و اعتراض خود را از حضور همسر مدیر جمهور در عرصه سیاسی اعلام کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت موگابه، مدیر جمهور ۹۳ ساله زیمبابوه با تنش هایی در حزب حاکم راجع به جانشین احتمالی بعد از وی مواجه شده است است.

اعتراض به حضور همسر رئیس‌جمهور در سیاست ، موگابه معاون و جانشین احتمالی‌اش را علنا ترساندن کرد

در این میان امرسان منان گاگوا، معاون مدیر جمهور که به لقب “کرکودیل” معروف است در بحث کاندیداها قرار دارد.

در این میان گریس موگابه که ۴۱ سال از همسرش جوان تر است با زیاد کردن فعالیت هایش در میان عموم به دنبال گام گذاشتن در عرصه سیاسی است تا بتواند در معاونت ریاست جمهوری حضور یابد.

رئیس‌جمهور زیمبابوه در یک راهپیمایی به طور آشکار معاونش و جانشین احتمالی‌اش را به اخراج ترساندن کرد. این در حالی است که بعضی با سردادن شعارهایی مخالفت و اعتراض

منان گاگوا از سوی وفاداران موگابه به زیر پرسش بردن مدیر جمهور متهم شده است است.

در حال حاضر منان گاگوا ۷۵ ساله در سال ۲۰۱۴ به عنوان معاون مدیر جمهور گزینش شد و به عنوان جانشین احتمالی موگابه دیده می شود.

موگابه در صحبت خود در این گردهمایی این پرسش را مطرح کرد: ما به نام منان گاگوا مورد توهین و بدنامی قرار گرفته ایم آیا من با گزینش وی به عنوان معاونم اشتباه کرده ام .

اعتراض به حضور همسر رئیس‌جمهور در سیاست ، موگابه معاون و جانشین احتمالی‌اش را علنا ترساندن کرد

وی ادامه داد: اگر من با این گزینش اشتباه کرده ام به من بگویید من وی را هرچه سریعتر برکنار خواهم کرد. من از کسی نمی ترسم. شما حتی می توانید اینجا تصمیم بگیرید.

در این میان به هنگام حضور گریس موگابه بعضی با سر دادن شعارهایی نظیر “تو چیزی نمی دانی، تو بسیار جوانی”، “ما از آنچه که انجام می دهی نفرت داریم”، مخالفت خود را با حضور همسر موگابه در عرصه سیاست اعلام کردند ولی گریس موگابه نیز به معترضان اعلام کرد: من قدرتمند هستم و توجهی به شما ندارم. حتی ممکن است من معاون مدیر جمهور شوم آیا مخالفتی در این باره وجود دارد؟

واژه های کلیدی: سیاست | رئیس جمهور | ریاست جمهوری | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz